Directly to

 

 


Researcher

2018
Visting period Mail
Weijie LI 2018
Kaihua WANG 2018
Yongqi ZHAO 2018

2017
Visting period Mail
Prof. Dr. Yingyan CHENG 2017
Prof. Dr. Jiancheng LI 2017
Prof. Dr. Yi LIN2015; 2017
Prof. Dr. Jiexian WANG 2017
Prof. Dr. Hanjiang WEN 2015; 2017
Prof. Dr. Xinyu XU 2017
Prof. Dr. Yibin YAO 2017
Peng YUAN 2017
Prof. Dr. Xiaohong ZHANG 2017

2016
Visting period Mail
Xin CHANG 2015 - 2016
Prof. Dr. Taoyong JIN2016
Dr. Huanling LIU2015 - 2016
Bin WANG2015 - 2016
Prof. Dr. Zhengtao WANG2016
Jie YU 2015 - 2016
Junping ZOU2015 - 2016

2015
Visting period Mail
Xin CHANG 2015 - 2016
Dr. Haiyan GU2015
Prof. Dr. Weiping JIANG 2015
Dr. Baogui KE2015
Prof. Dr. Yi LIN2015; 2017
Dr. Huanling LIU2015 - 2016
Prof. Dr. Wen-Bin SHEN2015
Bin WANG2015 - 2016
Prof. Dr. Hanjiang WEN 2015; 2017
Jie YU 2015 - 2016
Junping ZOU2015 - 2016