Directly to

 

 


Researcher

2017
Visting period Mail
Prof. Dr. Yingyan CHENG 2017
Prof. Dr. Jiancheng LI 2017
Prof. Dr. Yi LIN2015; 2017
Prof. Dr. Jiexian WANG 2017
Prof. Dr. Hanjiang WEN 2015; 2017
Prof. Dr. Xinyu XU 2017
Prof. Dr. Yibin YAO 2017
Peng YUAN 2017
Prof. Dr. Xiaohong ZHANG 2017

2016
Visting period Mail
Xin CHANG 2015 - 2016
Prof. Dr. Taoyong JIN2016
Dr. Huanling LIU2015 - 2016
Bin WANG2015 - 2016
Prof. Dr. Zhengtao WANG2016
Jie YU 2015 - 2016
Junping ZOU2015 - 2016

2015
Visting period Mail
Xin CHANG 2015 - 2016
Dr. Haiyan GU2015
Prof. Dr. Weiping JIANG 2015
Dr. Baogui KE2015
Prof. Dr. Yi LIN2015; 2017
Dr. Huanling LIU2015 - 2016
Prof. Dr. Wen-Bin SHEN2015
Bin WANG2015 - 2016
Prof. Dr. Hanjiang WEN 2015; 2017
Jie YU 2015 - 2016
Junping ZOU2015 - 2016